Reklama

Biuro Reklamy - Magazyny i Informatory
Zastępca Dyrektora Biura Reklamy - Projekty Internetowe: Joanna Niedziela
tel. (+48) 22 59 05 401, (+48) 600 904 008
e-mail: jniedziela@grupazpr.pl

Specjalista ds. reklamy internetowej: Magdalena Czarnocka
tel. (+48) 22 59 05 468, (+48) 664 70 77 27
e-mail: mczarnocka@grupazpr.pl

--------------

Nasz serwis należy do sieci reklamowej IDMnet – Budowa
Szukasz sposobu dotarcia do swoich konsumentów? Chcesz, aby Twoja reklama trafiła do optymalnie sprofilowanej grupy zainteresowanej branżą budowlaną? Napisz: reklama@budowa.pl


INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET S.A. z siedzibą w Warszawie 04-190, ul. Jubilerska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000300667, NIP 525-21-95-690, REGON 016867360, kapitał zakładowy 7 680 000 zł.